agressiebeheersing

Klinisch psychologe

kinderen, adolescenten en volwassenen

 

 • Sezgi Alptekin is een klinisch psychologe sinds 2018. Ze voltooide haar bachelor- en masteropleidingen aan de Vrije Universiteit Brussel.
  Sezgi, studeerde af in 2015 aan de bacheloropleiding in de richtingen arbeids- & organisatiepsychologie en ontwikkelingspsychologie. Ze werkte gedurende deze jaren als vrijwilliger en ondersteunde psychologische en sociologische ontwikkeling van kwetsbare gezinnen, waaronder vluchtelingen.
  In datzelfde jaar begon ze aan haar masteropleiding klinische psychologie en nam ze deel aan verschillende onderzoeken aan de universiteit. Tijdens haar master deed ze een fMRI-onderzoek naar welk deel van de hersenen data over sociale groepen en stereotypen verwerkt en schreef ze haar thesis hierover.
  Sezgi liep stage bij verschillende Ngo’s in Zuid-Amerika. Tijdens haar stage bij de vrouwenopvang heeft ze vrouwen actief begeleidt en psychologische ondersteund. Daarnaast gaf ze ook psycho-educatie over huiselijk-familiaal geweld, geweldcyclus, vrouwenrechten, veilige sociale netwerkontwikkeling en toekomstplanning.
  Tijdens haar stage, die ze begon bij een speciale onderwijs- en revalidatiecentrum, gaf ze psychologische ondersteuning aan kinderen met een handicap en hun families. Daarnaast nam ze een actieve rol op zich als co-therapeut in gezins- en relatietherapieën.
  Momenteel werkt ze als klinisch psychologe met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze werkt voornamelijk integratief omdat ze ervan uitgaat dat elk individu uniek is en daardoor ook een unieke benadering nodig heeft. Ze kijkt samen met u naar oorsprong en betekenis van uw klachten en zoekt samen met u naar een oplossing.

   

   

  2000 yılından beri yurtdışında eğitim almakta olan Sezgi Alptekin, lisans ve yüksek lisans programlarını Vrije Universiteit Brussel’de tamamladı.

   

  2015 yılında sirket psikolojisi ve gelişim psikolojisi alanlarındaki lisans programından mezun olan Sezgi, bu yıllar boyunca Belçikadaki sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışarak aralarında mültecilerin de bulunduğu sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin psikolojik ve sosyolojik gelişimlerine destek oldu.

  Aynı yıl içerisinde klinik psikoloji dalındaki yüksek lisans programına başlayarak üniversitesindeki çeşitli araştırmalara katıldı. Yüksek lisansı boyunca sosyal gruplarla ilgili verilerin beynin hangi bölgesinde işlendiği ile ilgili fMRI araştırması yaptı ve tezini de bu konu üzerine yazdı.

  Stajlarını, üniversitesindeki değişim programına katılarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında tamamladı. Kadın sığınma evindeki stajı boyunca aile şiddetine maruz kalan kadınlara hem psikolojik destek hem de şiddet döngüsü, kadın hakları, güvenli sosyal ağ geliştirme ve gelecek planlama ile ilgili psiko-eğitimler verdi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde başladığı stajı süresince engelli çocuklara ve ailelerine psikolojik destek verirken çocukların psikolojik ve zihinsel gelişimlerini takip edip raporlama alanlarında kendini geliştirdi. Psikoterapi ve danışmanlık merkezi ile aile ve çift terapilerinde co-terapist olarak aktif rol aldı.

  Hala çeşitli eğitimlere devam eden Sezgi, çocuklarla ve yetişkinlerle integratif bir şekilde çalışmaktadır. Her birey özel olduğu için, ihtiyaçları ve sorunlarının çözümleri de özel olmalıdır fikrinden yola çıkarak kişiye ve soruna yönelik en uygun ekolü aramaktadır.

   

   

Betere gezondheidszorg is onze missie

24/7 SERVICE. MOGELIJKHEID EEN AFSPRAAK TE BOEKEN OP DEZELFDE
DAG INDIEN ER PLAATS IS

03/401 06 02

info@pyzo.be

Bredabaan 960, Merksem 2170